Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant April 2019

Beste leden van koepel vereniging EHBO Noord-Brabant. Hierbij weer nieuws van het bestuur. ALGEMENE LEDENVERGADERING Op zaterdag 30 maart 2019 is onze Algemene Ledenvergadering gehouden te Lage Mierde. Bijna twintig verenigingen waren er vertegenwoordigd. Wij als bestuur kijken terug naar een geslaagde ledenvergadering met een goede sfeer. Veel zaken van het verleden konden worden afgehandeld … Lees meer

Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant Oktober 2018

Beste leden van koepel vereniging EHBO Noord-Brabant. Zo op het eind van het jaar is het goed dat wij als bestuur nog iets van ons laten horen. Afgelopen maand hebben we geen vergadering gehouden en varen we gelukkig in een rustig water. Er zijn nog enkele facturen die gestuurd gaan worden.  Helaas zijn er verenigingen die in … Lees meer

Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant Oktober 2018

Beste leden van koepel vereniging EHBO Noord-Brabant. Graag houden wij jullie op de hoogte van de gaande ontwikkelingen. RAYON VERGADERINGEN De rayon vergaderingen zijn weer gehouden. We kunnen zeggen, dat deze vergaderingen goed en constructief zijn verlopen met een grote opkomst van de verenigingen. Dit stimuleert het bestuur om hard aan de koepel te blijven … Lees meer

Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant Mei 2018

Beste leden van koepel vereniging EHBO Noord-Brabant. Het inkt is nog maar net droog van de Algemene ledenvergadering en we krijgen het bericht, dat de kandidaat secretaris haar nominatie om persoonlijke redenen heeft ingetrokken. Wij als bestuur betreuren dit wel, maar moeten de keus respecteren. Hierdoor hebben we een VACATURE VOOR SECRETARIS. WIE WIL EN … Lees meer

Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant April 2018

Beste leden van koepel vereniging EHBO Noord-Brabant. We hebben een goede Algemene Ledenvergadering gehad en daarom zijn er wat zaken die gedeeld moeten worden. ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur heeft de vergadering van afgelopen zaterdag 24 maart 2018 als positief ervaren en ook de inbreng van de leden werd als constructief gezien. Van deze vergadering hebben … Lees meer

Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant Oktober 2017

Beste leden van koepel EHBO Noord-Brabant.
Het is weer even geleden, dat jullie iets van ons hebben gehoord en het is daarom goed weer met informatie te komen.

VERZEKERINGEN
We zijn nog in overleg met Meeus, want we ontdekken steeds weer opnieuw wat wel of niet goed is geregeld. We zijn een onderzoek gestart waarom de AVB [Aansprakelijkheid verzekering bedrijven] voor ons was vervallen sinds 1 januari 2016 en die van Limburg wel was doorgegaan. We hadden namelijk deze verzekering gezamenlijk. Daarnaast hebben we de polissen opgevraagd en gekregen. Op verzoek kunnen die worden gestuurd als daar belangstelling voor is.

Lees meer

Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant Mei 2017

Beste leden van koepel EHBO Noord-Brabant.
Het is weer even geleden, dat jullie iets van ons hebben gehoord en het is daarom goed weer met informatie te komen.

VERZEKERINGEN
Regelmatig is tijdens de algemene ledenvergaderingen gevraagd hoe het nu precies zit met onze verzekeringen. We zouden goed en voor alles zijn verzekerd. Een van onze leden is zo vrij geweest dit jaar contact te zoeken bij Meeus omtrent onze verzekeringen.

Lees meer