Verzekeringen aangesloten Verenigingen

Hierbij het laatste nieuws omtrent verzekeringen voor de bij ons aangesloten verenigingen. We hadden drie verzekeringen in de afgelopen periode, namelijk: Ongevallen collectief; Bestuurdersaansprakelijkheid; Rechtsbijstandverzekering. Een hele belangrijke verzekering ontbrak, namelijk de AVB, aansprakelijkheidsverzekering bedrijven. Na een rondvraag bij jullie en de goedkeuring die is gegeven, hebben wij deze verzekering per Lees verder…

Van de bestuurstafel

Op 23 mei, 4 juli en 29 augustus 2018 is het bestuur van EHBO vereniging Noord-Brabant bij elkaar gekomen. Dit om lopende zaken op te pakken en te bespreken. Ook wordt er steeds gekeken naar de toekomst. Tot op heden is de vacature voor secretaris niet definitief ingevuld.  zie ook https://ehbo-noordbrabant.nl/2018/04/28/vacature-secretaris/ Lees verder…

Agenda komende periode

Nu de zomervakantie tot een einde is gekomen staat iedereen weer te trappelen om met het nieuwe EHBO seizoen te beginnen. Het bestuur van de koepel EHBO Noord-Brabant en de Rayon besturen komen voor het eerst weer bij elkaar op de volgende momenten. woensdag 29 augustus 2018, bestuursvergadering vereniging EHBO Lees verder…