Koepelnieuws

 Beste leden. 

Wat hebben we een fantastische, prima verlopen algemene ledenvergadering gehad op zaterdag 14 mei 2022.
Het bestuur is die dag met grote voldoening en tevredenheid naar huis gegaan. Wij danken nogmaals alle leden voor het vertrouwen was ons is gegeven en de resultaten die we daarmee samen hebben bereikt. DANK JULLIE WEL. 


Algemene ledenvergadering zaterdag 14 mei 2022. 

Op deze vergadering konden 27 verenigingen welkom worden geheten en ongeveer 60 mensen. Wat een geweldige opkomst. De meeste onderwerpen konden vrij snel worden afgehandeld. De kascontrole commissie heeft haar werk alsnog deze morgen voor aanvang van de vergadering afronden. Daarvoor werden documenten via mail gestuurd om reiskosten te beperken en uiteraard ook de grote tijdsinvestering. 

Bij de fusie kon niet worden gestemd, omdat het quotum van 30 verengingen niet werd gehaald. Tijdens de vergadering werden diverse suggesties gedaan om b.v. via teams, of

beeldbellen deze afwezige verenigingen om een reactie te vragen. Hier kon niet aan worden voldaan, omdat onze statuten daarin niet voorzien en alleen kijkt naar aanwezigheid. Nieuwe statuten kunnen zeker regels opnemen, dat tegenwoordig met volmacht of via digitale wegen tot stemming gedaan kan worden. Hou daar als vereniging rekening mee, als je de statuten gaat aanpassen voor de WBTR. De meeste notarissen zullen dat zeker doen. Voor het gevoerde beleid kreeg het bestuur een uitgebreid applaus. Daarmee voelden wij ons zeer vereerd. 

Het is ook niet gemakkelijk geweest om van een diep dal uit eind 2016 begin 2017 tot weer een gezonde Koepel te komen. Duizenden Euro’s heeft het bestuur bespaard op vergaderkosten en automatisering. Echter een Koepel met nog veertig verenigingen houdt geen stand. Nu hadden we de kans om weer samen te gaan met de Nationale Bond en EHBO Limburg om tot een vereniging te komen van meer dan 362 verenigingen en ongeveer 17.000 leden. 

Ook is er dan ondersteuning vanuit een beroeps secretariaat waar tijdens kantoordagen altijd mensen achter de telefoon zitten op jullie vragen te beantwoorden op nummer: 088 – 001 9300. 

Tijdens deze vergadering werd Peter Engelen onderscheiden met het Teken van Verdienste in Goud.  Dankzij hem waren de cijfers goed en hadden we een accurate ledenadministratie. Hiervoor zijn we Peter zeer erkentelijk 

Omdat we dus net aan de eisen van onze statuten konden voldoen is de volgende vergadering op zaterdag 28 mei 2022. 

Dan hopen we definitief op te heffen. 

 

 


ALV zaterdag 28 mei 2022 

Op deze vergadering waren er twaalf verenigingen aanwezig en hadden zich negen verenigingen afgemeld. Het verslag van 14 mei 2022 werd vastgesteld en ondertekend. Aangezien dit de tweede vergadering was in overeenstemming met onze statuten, was het aantal aanwezigen niet meer relevant. Wel moesten 2/3 van de stemmen akkoord gaan met het besluit tot opheffing. Er konden 18 stemmen worden uitgebracht. Er werd een stemcommissie ingesteld en deze konden na telling vaststellen, dat er 18 stemmen vóór waren en 0 stemmen tegen. Hierdoor kon EHBO-vereniging Noord-Brabant worden opgeheven en de leden gaan aansluiten bij de Nationale Bond. 

Wederom bedankt Jan alle aanwezigen voor het vertrouwen wat hem en het bestuur is gegeven over de afgelopen vijf jaar. Het waren zware jaren waarin we het “schip” veilig de haven konden in loodsen en de “lading” goed konden overdragen naar een andere vervoerder. DANK DAARVOOR. 


FUSIE 

Nieuws voor bestuursleden van onze verenigingen. Velen hebben zich al aangemeld bij de Nationale Bond, via: secretariaat@nationalebond.nl Zie mails van Peter. Voorlopig blijven we als bestuur nog actief en houden we de website nog even in de lucht. Definitieve datum van opheffing is dan 1 december 2022 bij KvK en andere instanties. 


Zijn er vragen of opmerkingen, richt u zich tot het bestuur. 

Plaats een reactie