Algemene ledenvergadering 14 Mei 2022

Beste besturen/leden.

We staan aan de vooravond van een belangrijk besluit. Voor ouderen onder ons gaan we weer terug in de tijd, maar er is geen andere optie om op een juist moment weer te gaan fuseren en een grotere Koepel te worden. We krijgen meer dan 20.000 leden en ondersteuning van een kantoor in Ede. Het bestuur heeft het laatste jaar zeer veel energie gestoken in deze transitie om tot een goede overgang te komen. Echter het woord is aan de leden om akkoord te gaan met dit besluit, zoals is geregeld in onze statuten.

Wij als bestuur stellen jullie voor om ons op te heffen en dan aan te sluiten bij de Nationale Bond met nieuwe statuten en reglementen. Ook komt er een nieuw logo.

Artikel 26 van onze statuten is leidend voor deze vergadering. De vóór aankondiging die al naar jullie is gestuurd moet hierbij worden betrokken. In lid 2 is bepaald dat drie/vierde deel van het aantal stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering aanwezig moet zijn. Reden dat wij tijdig het aantal leden van jullie vereniging moeten hebben om dit te kunnen vaststellen. Daarbij is een grote opkomst ook wenselijk. In deze vergadering moet het besluit worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldige stemmen.

Daarnaast willen wij weten wie er op deze vergadering van 14 mei 2022 aanwezig zijn, omdat we jullie een buffet aanbieden.

Een reactie kun je sturen naar: secretariaat@ehbo-nbr.nl c.c. Peter.engelen@ehbo-nbr.nl

Bijlage Agenda: 2022 mei 14 agenda algemene ledenvergadering

Graag tot 14 mei 2022 in Lage Mierde.

Het bestuur.

Plaats een reactie