Koepelnieuws

Beste leden.

We hopen dat het allemaal nog steeds goed gaat met jullie, ondanks alle corona perikelen. We sluiten een vreemd jaar 2021 af. Het bestuur heeft op 14 december nog voor de laatste keer via teams overleg gevoerd en zaken afgestemd.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Binnen onze Koepel heeft een vereniging gevraagd om een klachtenregeling. Dit moeten we hebben via de WBTR. Daar onze fusiepartner, de Nationale Bond dit document van het jaar heeft vastgesteld, is deze regeling op hun website te vinden. Lees voor Nationale Bond, EHBO-vereniging Noord-Brabant en hij is gewoon te gebruiken.

EHBO-vereniging Den Dungen heeft het bestuur laten weten, dat zij zich ontbinden, vanwege weinig activiteiten en het niet kunnen vinden van nieuwe bestuursleden. Uiteraard bedanken wij hen voor de fijne samenwerking en hopen wij, dat leden zich kunnen aansluiten bij omliggende verenigingen.

Het bestuur heeft kunnen constateren dat we weer in rustig vaarwater zijn gekomen en er financieel weer gezond voor staan. Dank aan het vertrouwen van de verenigingen en het werk wat Peter Engelen hieraan heeft verricht. Op één vereniging na, hebben alle verenigingen de contributie voor het jaar 2021 betaald. Dank daarvoor. Wij als bestuur zijn voornemens deze vereniging uit te schrijven, omdat we ze herhaaldelijk hebben benaderd en tot op heden geen enkele reactie hebben gekregen. We hebben dan per 1 januari 2022 nog 40 verenigingen, die 1984 leden vertegenwoordigen.

Er ligt nog veel materiaal opgeslagen, zoals schrijfmappen e.d. Als er verenigingen interesse hiervoor hebben, kunnen ze contact opnemen met de voorzitter.

Gezien de huidige ontwikkelingen en dat er weinig belangstelling voor is, heeft het bestuur besloten de bestuurderscursus niet te gaan houden.

FUSIE
Achter de schermen is ons bestuur druk in overleg met de partners om tot een geslaagde samenvoeging te komen van EHBO Limburg, Nationale Bond en EHBO-vereniging Noord-Brabant. Het onderscheidingsreglement is in concept vastgesteld, zodat het behandeld kan worden in de nieuwe ALV. Werkgroep statuten en huishoudelijk reglement is in de afrondende fase en werkgroep financiën heeft oriënterend gesproken. Gestreefd wordt om dit jaar en anders begin volgend jaar tot eindproducten te komen, welke voorgelegd kunnen worden aan de afzonderlijke ALV’s

Zie op de website van de Nationale Bond nieuwsbrief 8, waarin mededelingen worden gedaan over de Veldnorm en Covid maatregelen.

Plaats een reactie