Nieuwsbrief: Voortgang van de fusie

De vakanties lopen per regio ten einde.
Voor de 3 koepelorganisaties, te weten EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond, was dit een reden om de draad m.b.t. de fusiebesprekingen weer op te pakken d.m.v. een fysieke vergadering. Deze vergadering werd gehouden op zaterdag 28 augustus te Waalre. E.e.a. wil niet zeggen dat er in de tussentijd niets is gebeurd. 

De afzonderlijke koepels hebben hun Algemene ledenvergaderingen gehouden en advies gevraagd m.b.t. deze fusie.
In de drie ALV’s is naar voren gekomen dat de leden positief staan tegenover de besprekingen en deze voortgezet mogen worden, teneinde deze fusie te realiseren met als kanttekening dat de afzonderlijke EHBO verenigingen tussentijdse informatie over de besprekingen verwachten. Er is door de verschillende werkgroepen, die werken aan diverse onderwerpen m.b.t deze fusie, hard gewerkt en er zijn daarin stappen gemaakt. Deze stappen zullen wij delen zodra een werkgroep wordt afgesloten. Zo willen wij voldoen aan de wens van informatieverstrekking. Wij verwachten de eerste werkgroepen op 9 oktober, wanneer de volgende gezamenlijke vergadering wordt gehouden, af te sluiten. 

Hieronder, om het geheugen op te frissen, de verschillende werkgroepen; 

WG 1 – statuten, HR, nieuwe naam en logo (lopend)
WG 2 – invullen van bestuur vacatures
WG 3 – Financiën
WG 4 – Onderscheidingen (lopend)
WG 5 – Verzekeringen (lopend)
WG 6 – Inhoud – stukken voor de ALV – beleidsplan 

In elke werkgroep zit minstens één vertegenwoordiger namens iedere organisatie. 

Ook is in de ALV’s aangegeven dat de nieuwe organisatie een oude maar herkenbare naam zal gaan gebruiken, te weten de Nationale Bond. Een vernieuwd logo wordt t.z.t. gepresenteerd. Het gebruik van deze naam heeft diverse praktische, financiële en juridische voordelen. 

Wbtr (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 

Het blijkt dat hierover nog veel vragen zijn en deze binnenkomen bij de diverse secretariaten. Hierbij willen wij u er op attenderen dat het voor de afzonderlijke EHBO-verenigingen op dit moment niet nodig is om direct de statuten bij de notaris te laten wijzigen of aanpassingen te doen. Er is een overgangstermijn van 5 jaar. De fusiebond (Nationale Bond) heeft hierover contact met een notaris. Deze zal hierover een advies uitbrengen hoe e.a. aangepakt kan worden. Ook hierover zullen wij u verder informeren. Kortom: contact met een notaris om te voldoen aan de Wbtr is op dit moment NIET nodig. Op de site staat meer informatie over de Wbtr. 

-o-o-o- 

Plaats een reactie