Koepelnieuws

Beste leden.

We hopen dat het allemaal goed met jullie gaat en er weer inzet is bij de evenementen. Als er vragen zijn of andere belangrijke zaken in uw vereniging dan weten we dat als bestuur graag en willen jullie natuurlijk altijd helpen.

Helaas hebben we stil moeten staan van het overlijden van onze oud-secretaris Angelique, die na een ernstig kort ziekbed is overleden.

—————————————————-

ALV

Onze algemene ledenvergadering hebben we gehouden op zaterdag 3 juli 2021. Meerdere verenigingen waren er aanwezig. Wij als bestuur van EHBO Noord-Brabant waren blij met deze opkomst. In deze vergadering werden de jaarstukken over het jaar 2019 en 2020 afgesloten. De kascommissie vroeg aan de ALV om het bestuur d├ęcharge te verlenen voor deze twee kalenderjaren en dit werd door de aanwezigen met applaus ondersteund. Opvallend was de rustige en positieve sfeer in deze vergadering. Wij als bestuur van EHBO Noord-Brabant waren daar blij mee. Vele uren hebben we gewerkt aan de voorbereiding maar ook aan het behoud en voortgang van de Koepel. Dan is het fijn, dat dit door de leden wordt gewaardeerd. In de vergadering werd de contributie voor het jaar 2021 en 2022 vastgesteld, op het bedrag wat het nu ook al is. Door bijna alle verenigingen was de contributie voor het jaar 2021 al betaald. Daarnaast was er een unanieme stemming om Peter en Jos in het bestuur te benoemen. Aan de aanwezigen werd gevraagd om in te stemmen met de voortgang van de fusie met EHBO Limburg en de Nationale Bond. Dit werd met volledige instemming goedgekeurd. Voorzitter was hier heel blij mee en zal zich met het bestuur inzetten om dit proces op een goede manier te volbrengen. In de vergadering werd vastgesteld, dat er in het onderscheidingsreglement geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen het geslacht van de persoon die onderscheiden gaat worden. Door de aanwezigen werd unaniem ingestemd om dit voorstel aan te nemen en het onderscheid niet meer te hanteren. Ook na de fusie wil men geen onderscheid hanteren, aldus de voorzitter.

Het bestuur keek terug op een fijne algemene ledenvergadering waarin voldoende ruimte was voor iedereen om zijn of haar idee en opmerking in te brengen.

—————————————————-

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het bestuur van EHBO Noord-Brabant heeft een bestuursreglement opgesteld en ondertekend. Het huishoudelijk reglement zou nog moeten worden aangepast, maar daar willen we mee wachten. Zo zullen zeker de statuten moeten worden aangepast om regels vast te stellen hoe het bestuur moet worden waargenomen bij het ontvallen van het bestuur. Om dit te regelen is een termijn van vijf jaar ingesteld. Het bestuur heeft voorgesteld om dit nu niet te doen, omdat er een fusie op stapel staat en er dan ook nieuwe statuten komen. Bespaar nu het geld en de inzet.

—————————————————-

Op dit moment hebben we 39 verenigingen die bij ons zijn aangemeld. We gaan werken om op een goede manier door te gaan met uitzicht op de fusie. Zo s er al overleg geweest met het Oranje Kruis om zaken af te stemmen en dat men rekening gaat houden met de vele EHBO-verenigingen. Weten jullie dat het niet belangrijk is hoe de kader instructeurs komen tot de eisen van het examen? Alle vrijheid om dat te doen, maar de eindresultaten tellen, aldus in het overleg met het Oranje Kruis.

Zo zijn er ook nieuwe aanvullingen voor de reanimatie. https://www.reanimatieraad.nl/richtlijnen-reanimatie-2021

Kortom er liggen weer veel nieuwe uitdagingen voor verenigingen en kader instructeurs.

—————————————————-

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Plaats een reactie