Koepelnieuws

Beste leden.

Wij hopen, dat het allemaal goed met jullie gaat. Helaas moeten wij laten weten, dat ons bestuurslid Will van Rooij is getroffen door een herseninfarct. Het herstel is zeer moeizaam en hij verblijft momenteel in een revalidatie centrum. Uiteraard wensen wij hem en zijn familie heel veel sterkte toe. Alle contacten voor rayon 3 lopen nu via de voorzitter of secretaris.

ALV

Onze algemene ledenvergadering welke gepland stond op zaterdag 24 april 2021 hebben we verplaatst naar zaterdag 16 oktober 2021 in Lage Mierde. Wij hopen, dat u allen dan bent ingeënt en de corona redelijk goed is bestreden. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Leden contact

Wij als bestuur missen het contact met onze verenigingen en jullie misschien ook met elkaar. Het bestuur heeft daarom besloten ook de rayonvergaderingen te plannen in het najaar vóór de ALV. Voor rayon 1 is de datum al vast gesteld op dinsdag 21 september 2021. De datum voor rayon 3, 4 en 5  komen er zo snel mogelijk aan.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Deze Wet zal ingaan op 1 juli 2021. Het bestuur komt in mei met een extra bestuursvergadering om een stappenplan te bespreken en om te kijken welke suggesties aan de verenigingen gegeven kunnen worden om deze Wet te implanteren. Heel moeilijk is het niet, zoals wij jullie eerder hebben geïnformeerd. Er is ook een landelijke stichting met www.wbtr.nl waar veel informatie op is te vinden. Wij als Koepel gaan ons hard maken voor een kortingscode voor alle bij ons aangesloten verenigingen. Hierover zullen wij jullie zo snel mogelijk informatie over geven. Het eerder toegestuurd financieel reglement is een goede basis, wat je natuurlijk ook een bestuur reglement kan noemen. Dit toe te voegen aan het huishoudelijk reglement.

Vergoeding van vaste lasten

Misschien zijn er EHBO – verenigingen met vaste lasten en nu zonder inkomsten, waardoor ze in de problemen komen. Zoals bekend zijn er twee regelingen, zoals TONK en TOZO. Graag willen wij jullie daarop attenderen. Wij weten niet of er op dit moment verenigingen in de problemen zijn gekomen. Bij de aanvraag van de contributie wordt die vraag wel gesteld. Mogelijk meer informatie te krijgen bij jullie eigen gemeente.

Evenementen

Regelmatig wordt het bestuur gevraagd hoe het zit met het helpen van evenementen. Wij willen jullie daar geen regels voor opleggen, maar kunnen wel één suggestie meegeven. Zorg eerst goed voor je hulpverleners en stel b.v. als eis, dat zij eerst ingeënt moeten zijn, voordat je als vereniging mensen kunt inzetten. Let ook goed op de richtlijnen omtrent reanimatie.

Nogmaals zoals de eerste regel in EHBO:

LET OP GEVAAR

Dit is ook de corona virus.

Diverse zaken

Het bestuur is bezig om het materiaal van EHBO Noord-Brabant op te ruimen, omdat dit nog in particuliere opslag ligt. EHBO vereniging Zundert is bereid gevonden om de opslag over te nemen, zodat wij het zonder kosten nog kunnen opslaan. We hebben al eerder aangegeven, dat als verenigingen interesse hebben in deze materialen, dat zij dat kunnen melden. We hebben schrijfmappen, mokken, visstoeltjes voor bij evenementen e.d.

De fusie besprekingen hebben door de corona  gebeurtenissen stil gelegen. Wij willen dit overleg weer oppakken op zaterdag 24 april met EHBO Limburg en de Nationale Bond. Er zijn al enkele nieuwe concept documenten, zoals de statuten, huishoudelijk reglement en het onderscheidingsreglement.

Hebt u mensen voor opleiding kader instructeur EHBO of Lotus opleiding, dan eerst kijken naar de website van het Prins Hendrikfonds. Er zijn nieuwe formulieren en vooraf dient de subsidie te worden aangevraagd.

—————————————————-

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Plaats een reactie