Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet bestuur en toezicht voor N.V. ‘s en B.V. ‘s.
In deze Wet is de mogelijkheid tot aanwijzing uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. [Toezichthouders].
Daarnaast bevatte deze Wet regels over meervoudig stemrecht, tegenstrijdig belang en een verplichte statutaire regeling voor belet en ontstentenis. Deze regelingen bestonden niet voor andere rechtspersonen, zoals de stichting en de vereniging.

Met de nieuwe wet [WBTR] worden deze regels ook van toepassing verklaard op de andere rechtspersonen, namelijk de stichting, vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij en coöperaties.

Deze wet is door het Parlement aangenomen en treedt 1 juli 2021 in werking.

Er verandert niet zo veel, want nagenoeg besturen alle bestuurders nu ook een vereniging integer, met veel enthousiasme en grote betrokkenheid.

Wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter met de WBTR?
Op grond van het huidige recht zijn bestuurders van alle soorten rechtspersonen (waaronder verenigingen, stichtingen) tegenover de rechtspersoon gehouden om hun taak behoorlijk te vervullen. Dat verandert niet.

Wat wel verandert, is dat de bepalingen over aansprakelijkheid in faillissement ook gaan gelden voor bestuurders van verenigingen. Gelukkig komt dit niet vaak voor binnen onze verenigingen.
Daarom hebben we eerder jullie het financieel reglement toegestuurd om te kunnen gebruiken.

Het is dus niet zo, dat de aansprakelijkheidsregel gewijzigd wordt, maar het toepassingsbereik.

Een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering lost dit niet op, want onbehoorlijk besturen is mogelijk een uitzonderingsclausule van deze verzekering.

Dit is een korte inleiding op de nieuwe wet. Verder adviseren wij, om nog niet direct te gaan werken met het aanpassen van de Statuten. Daar is een termijn van vijf jaar voor.

Meer informatie volgt in overeenstemming met de andere Koepels.

Het bestuur.

Plaats een reactie