Koepelnieuws

Beste leden,

Wij als bestuur zijn op dinsdag 19 januari 2021 weer via teams in overleg geweest. Hiermee besparen we wel reiskosten, maar fysiek ontmoeten heeft ook zijn charme. Via teams gaan we weer het overleg opstarten met de twee andere Koepels om nader tot elkaar te komen. Jullie zullen begrijpen, dat alles nu wat langzamer tot stand kan komen en weten we niet wanneer het eindpunt in zicht is.

Financiƫle zaken.
Dankzij Peter Engelen, die ondersteuning verleend aan de penningmeester, is het gelukt om nagenoeg alle betalingen in 2020 te hebben ontvangen. We sluiten met een mooi saldo af, zodat we veilig 2021 in kunnen gaan.
We hebben voor de fusie vijfduizend euro gereserveerd in 2021 en is de verzekeringspremie van twee verzekeringen betaald.
Dank aan alle verenigingen die hebben meegewerkt aan het vlot kunnen verwerken van onze facturen. Geweldig.

Verder zullen wij de komende maand een brief via e-mail aan u sturen. Wij vragen of er mutaties zijn in het bestuur en hoe het met jullie gaat.
Verder vragen wij om het leden aantal te melden, zodat we na de ALV de contributie factuur kunnen sturen voor het jaar 2021.

Algemene Ledenvergadering
We hadden onder voorbehoud onze ALV gepland op zaterdag 27 februari 2021. Gezien de huidige ontwikkelingen rond de COVID hebben we als bestuur deze vergadering doorgeschoven naar:
Zaterdag 24 april 2021.

Wij willen deze vergadering dan een klein feestelijk tintje geven, door jullie dan een eenvoudige lunch aan te bieden. Reserveer deze datum in uw agenda.

Secretariaat
De heer Jos Bouman is bereid gevonden om het secretariaat van onze vereniging te vervullen. Wij zijn daar blij mee. Hij is ook secretaris van rayon 1. Uiteraard zal de ALV dit nog moeten bevestigen.

Het gaat jullie goed.
Het bestuur.

Plaats een reactie