Koepelnieuws

Beste leden,

Het is weer even geleden dat jullie iets van ons hebben gehoord, maar achter de schermen is het bestuur nog via mail betrokken bij onze organisatie. Op dinsdag 15 december 2020 heeft het bestuur via teams overlegd en was het fijn elkaar weer even te zien. Gelukkig ging het met iedereen goed en is men gezond mogen blijven.

Wij hopen, dat jullie als bestuurders en leden van de verenigingen ook verschoond mogen zijn geweest van het corona virus. Zo niet, dan wensen wij die betrokkenen alle sterkte toe.

Helaas hebben we geen ALV kunnen houden en onze stukken over 2019 kunnen afsluiten. Dat hopen we begin volgend jaar te kunnen doen samen met alle wettelijke documenten over 2020.

Het bestuur heeft besloten deze documenten direct na het afsluiten van boekjaar 2020 jullie toe te sturen. We zijn als vereniging gelukkig weer redelijk gezond en kunnen onze broek ophouden. Het bestuur heeft namelijk zeer drastische bezuinigingen doorgevoerd om dit te bereiken en bedankt de verenigingen voor het betalen van hun contributies. Het bestuur is tevens blij met het vertrouwen wat in hen is gesteld.

Daarnaast is het bestuur geconfronteerd geworden met onheuse bejegeningen. Er worden brieven en mails verstuurd, die niet op waarheid berusten en schokkend op bestuursleden zijn overgekomen. Men gaat zelfs al zover om de twee andere Koepels erbij te betrekken, waar wij mee in overleg zijn tot fusieplannen. Dit heeft totaal geen pas en wij distantiëren ons over de inhoud van deze geschriften. Indien er mensen zijn, die hierover meer willen weten, kunnen contact opnemen met de voorzitter, Jan Koetsenruijter.

ALV 2021
Voorlopig gepland op zaterdag 27 februari 2021 te Lage Mierde.

Rayonvergaderingen
Anders wat we gewoon zijn, willen we de rayonvergaderingen houden na de ALV om elkaar als verenigingen weer te kunnen ontmoeten en op vragen vanuit de ALV nader op in te gaan. Er is nog geen planning, omdat we mogelijk de ALV weer moeten doorschuiven.

Klein LOEK overleg
Door de corona virus zijn er geen overlegvergaderingen meer geweest met onze Koepels Limburg en Nationale Bond om te komen tot één vereniging. Inmiddels zijn wel werkgroepen actief en zijn er concept Statuten, Huishoudelijk Reglement en Onderscheidingsreglement gemaakt.

Op de website van de Nationale Bond hebben we kunnen lezen, dat zij voor deze fusie zijn. EHBO Limburg en wij moeten onze ALV nog houden om dit uitvoerig te bespreken, maar in principe was er groen licht gegeven vanuit de Rayon vergaderingen in het voorjaar van 2020. Besluitvormend is natuurlijk de ALV.

Het Oranje Kruis en richtlijnen
De besturen van drie Koepels zijn benaderd door verenigingen over het “halsstarrig” optreden van Het Oranje Kruis. Reden dat door deze Koepels de volgende brief is opgesteld en verzonden.

De drie koepelorganisaties EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en Nationale Bond voor EHBO hebben kennisgenomen van uw mededeling om het diploma Eerste Hulp uit te breiden. Het gaat om het aanleggen van een tourniquet en/of het opstoppen van een wond (https://ehbo.nl/nieuws/2020/12/faq-invoering-tourniquet-2021/). Wij reageren met deze brief gezamenlijk op uw mededeling.

In de eerste plaats benadrukken wij nogmaals dat wij graag rechtstreeks betrokken worden door Het Oranje Kruis over mogelijke veranderingen. Wij vertegenwoordigen een flink aantal vrijwillige eerstehulpverleners en aangesloten verenigingen. Wij zijn daarom een gesprekspartner van het Oranje Kruis. Tot een aantal jaar geleden was het gebruikelijk dat de partners in ieder geval jaarlijks werden uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen. Wij vragen het Oranje Kruis om dit opnieuw op te pakken.

In de tweede plaats vinden wij het bijzonder jammer dat het Oranje Kruis tijdens deze Coronacrisis nieuwe onderdelen toevoegt. Veel verenigingen moeten erg veel moeite doen om opleidingen verantwoord aan te bieden. Opleidingen zijn daarom veelal opgeschort. En het zal knap lastig zijn om zodra het weer mag van alle leden tijdig te beoordelen of ze nog competent zijn. In die zin verwachten wij dat het Oranje Kruis met een handreiking komt en diploma’s met bijvoorbeeld een jaar verlengd. Op die manier voorkomen wij dat een hele groep mensen hun diploma kwijtraakt terwijl de wil er wel is om competent te blijven. Dit kan ook niet in het belang van het Oranje Kruis zijn.

In de derde plaats was het een goed gebruik om wijzigingen aan te brengen en onderdelen toe te voegen aan een nieuwe druk van het Oranje Kruisboekje. Dat boekje volgde op de reanimatierichtlijnen die elke vijf jaar herzien worden door de ERC en een jaar later worden uitgewerkt naar de Nederlandse situatie door de NRR. Wij begrijpen dat vanwege Corona de ERC en NRR hun aanpassing hebben uitgesteld. Daarom verbaast het ons dat het Oranje Kruis er wel voor kiest om nu met nieuwe examenonderdelen te komen. Daarmee jaagt u heel veel instructeurs en verenigingen op onnodige kosten. Ook omdat u een nieuwe Oranje Kruisboekje heeft uitgegeven.

Wij hebben begrip dat u bepaalde besluiten neemt. Wij doen nu een dringend beroep op u om nu deze onderdelen niet verplicht te stellen. Daarmee hebben EHBO-verenigingen de keuzevrijheid en ruimte om het in de opleiding in te passen in deze bijzondere Coronatijden. Wij vernemen graag op korte termijn een reactie.

STAND VAN ZAKEN VAN DE KOEPEL EHBO VERENIGING NOORD- BRABANT
Op dit moment zijn 40 verenigingen lid van de Koepel en bij het schrijven van deze nieuwsbrief hebben nog twee verenigingen de contributie over 2020 nog niet betaald/geen ledenaantal doorgegeven. We hopen dit nog van hen spoedig te mogen ontvangen.

Het aantal leden is ongeveer 2000.
Voor deze mensen hebben wij dan drie verzekeringen afgesloten en de kosten voor betaald. Dat zijn de Rechtsbijstandsverzekering, WA en Ongevallenverzekering.

Afsluiting
Dit is het laatste Koepelnieuws van 2020. Het bestuur van EHBO Noord Brabant wenst jullie allen Fijne kerstdagen en een Gezond 2021

Jan Koetsenruijter
Voorzitter.
Jan.koetsenruijter@ehbo-nbr.nl

Plaats een reactie