Hoe vergaat het onze leden/verenigingen?

Gewaardeerde leden.

Wat gaat de tijd snel!

Van het voorjaar hebben wij onze rayon vergaderingen gehouden, waarvan de opkomsten goed waren. Op dat moment deed corona zijn intrede en konden alle activiteiten niet meer doorgaan. Onze algemene ledenvergadering hebben we moeten laten vervallen en het lijkt dat we het contact met jullie aan het verliezen zijn, maar als bestuur zijn we wel inzetbaar.

Het bestuur van EHBO Noord-Brabant vraagt zich af: “Hoe vergaat het onze leden/verenigingen?”.  Hoe gaat het met de gezondheid binnen de verenigingen?  Wij willen jullie een blijk van medeleven overbrengen en jullie moeten weten, dat alles omtrent corona ons bezighoudt. Lukt het om uw vereniging in de lucht te houden nu er geen inkomsten zijn door het wegvallen van evenementen.

Reden dat het bestuur jullie nu wil bereiken met deze brief om te vertellen, dat achter de schermen nog steeds wordt gewerkt aan het samen gaan van minimaal drie Koepels tot één Koepel. Informatie uitwisseling wordt per mail gedeeld.

Wij hopen, dat jullie het goed maken en verschoond bent gebleven van het coronavirus. Mocht iemand binnen jullie vereniging toch ziek zijn geworden dan spreken wij de oprechte wens uit dat deze mensen snel herstellen en hopelijk niet zijn ontvallen. Indien dit toch gebeurd mocht zijn, dan wensen wij jullie sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Wat is er veel veranderd in het alledaagse leven. Nederland is nagenoeg op slot gegaan. We zijn al weken aan huis gekluisterd en hebben weinig of geen contact met derden.

Het coronavirus openbaarde zich in onze samenleving en er brak een onzekere tijd aan, die nog steeds voortduurt. De wereld wordt ernstig getroffen en dan in de eerste plaats qua gezondheid. Terug naar Nederland waar in alle lagen van de bevolking wordt omgezien naar de medemens zoals familie, buren, kennissen. Wij proberen elkaar te helpen waar het kan. De gezondheidszorg, in de ruimste zin van het woord draait op volle toeren en probeert eenieder, die dat nodig heeft voor de volle 100 % medisch bij te staan.

Wij wensen jullie in de komende tijd al het goede en hopen dat deze periode, die toch zeker nog wel even zal duren, een goede afloop mag krijgen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van EHBO vereniging Noord-Brabant.

Plaats een reactie