Jubilarissen van de EHBO-Vereniging St. Willibrord Mill gehuldigd

MILL- EHBO Vereniging St. Willibrord Mill huldigde tijdens de jaarvergadering op 18 april 2019  haar jubilarissen.

De heer Peter Engelen viert zijn 35-jarig jubileum als EHBO-er. Hij is in 2018 lid geworden van onze vereniging. Hij is een goed en trouw EHBO-er en een zorgvuldig bestuurder. Hij zet zich reeds 17 jaren in voor de Jeugd-EHBO te Cuijk waar hij tot op heden EHBO-lessen geeft op 5 basisscholen. Tevens vervulde hij in Cuijk de rol van coördinator van diverse evenementen. Van 2003-2015 was hij secretaris van EHBO Vereniging Cuijk. Ook was hij werkzaam voor het Rode Kruis van 1993-2000. Hij was bestuurslid en later secretaris en notulist van Rayon 5 van 2005-2019. Sinds 2017 ondersteunt hij als bestuurslid de penningmeester van het nieuwe bestuur van de koepelvereniging EHBO-Noord-Brabant.  In 2012 ontving hij een Koninklijke Onderscheiding. Als blijk van dank en erkentelijkheid voor zijn jarenlange trouw en inzet ontving hij een oorkonde en een bos bloemen.

De heer Hein Rovers is reeds 25 jaar een trouw EHBO-er. Hij is sedert 2009 bestuurslid en evenementen-coördinator van onze EHBO Vereniging. Hij stelt elk jaar de evenementenkalender op, deelt de EHBO-ers in bij 18 verschillende evenementen en maakt afspraken met de besturen van deze evenementen, daarbij ondersteund door de secretaris. Tevens bezoekt hij zelf ook diverse evenementen als EHBO-er en valt hij geregeld in als een EHBO-er verhinderd is. Ook buiten de vereniging was hij verdienstelijk als penningmeester en voorzitter van een lokale afdeling van de vakbond FNV. De EHBO Vereniging beloonde hem met een spiegel met opschrift en een bloemetje.

Mevrouw Lisa Kuijpers is nu al 10 jaar een trouw lid van de vereniging. Zij is bestuurslid sinds 2013 en als zodanig verantwoordelijk voor het beheer van de website en de ledenadministratie. Tevens was zij vrijwilligster bij de lessen Jeugd-EHBO in 2013, 2014, 2018 en in 2016 stelde zij hiervoor het cursusboekje samen. Ook buiten de vereniging was zij actief als leidster bij de Scouting Mill. Zij ontving een bloemetje en een jaarspeldje uit dankbaarheid voor haar inzet en trouw.

Foto: v.l.n.r. dhr. Peter Engelen, mevr. Lisa Kuijpers, dhr. Hein Rovers

Bij deze gelegenheid sprak de heer Theo Jans als voorzitter van de  EHBO-Vereniging woorden van waardering uit voor de inzet en prestaties van de jubilarissen.

Plaats een reactie