Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant April 2019

Beste leden van koepel vereniging EHBO Noord-Brabant.

Hierbij weer nieuws van het bestuur.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op zaterdag 30 maart 2019 is onze Algemene Ledenvergadering gehouden te Lage Mierde. Bijna twintig verenigingen waren er vertegenwoordigd. Wij als bestuur kijken terug naar een geslaagde ledenvergadering met een goede sfeer. Veel zaken van het verleden konden worden afgehandeld en het bestuur kreeg nog een klein beetje les in het nog beter maken van het financieel verslag. Zij bedankt deze mensen voor hun bijdrage en door het bestuur zal het financieel verslag over 2018 worden aangepast, waarna deze ter beschikking gaat komen aan de verenigingen.

ONDERSTEUNING SECRETARIAAT

In de vorige vergadering konden we rekenen op een nieuwe secretaris, maar door persoonlijke omstandigheden heeft ze moeten afhaken. Op deze laatste ALV heeft het bestuur weer een beroep gedaan om het bestuur te komen versterken, maar helaas was niemand beschikbaar. Het bestuur roept toch nogmaals mensen op om haar te komen versterken en zeker ook binnen rayon 3 is versterking nodig. De voorzitter kamt met gezondheidsklachten en straks komt dit rayon zonder bestuur te zitten. Dus mensen…….

EVENEMENTEN NORM

Evenementen norm 1.0 is gepresenteerd. Er is een implementatie periode tot 1 januari 2021. Met deze norm in de hand kunnen de verenigingen de zorgaanvragers wijzen op hun verantwoordelijkheden. De zorgaanbieder wordt verplicht gesteld voor een WA verzekering. Deze heeft Vereniging EHBO Noord-Brabant voor haar leden afgesloten.

FINANCIËN

In de Algemene ledenvergadering is de aangepaste begroting 2018 alsnog vastgesteld. Het financieel verslag over 2018 kreeg niet de goedkeuring van alle verenigingen, omdat het tekstueel niet klopt. Wel waren de cijfers goed, want dat was vastgesteld door de kascontrole commissie, die ook het voorstel deed om het bestuur de charge te verlenen over 2018. Ter plaatse werden afspraken gemaakt om de aanpassing te verwerken. Hierdoor kon het verslag nu niet worden vastgesteld, maar na de aanpassing zal het verslag worden verzonden aan de verenigingen en volgend jaar alsnog formeel worden vastgesteld.

De begrotingen van 2019 en 2020 waren geen probleem. Het bestuur gaat geen grote bedragen uitgeven, dan na goedkeuring van de ALV, zoals is afgesproken. Wel komt er een grote besparing op verzekeringen, omdat de bestuurders aansprakelijkheid wordt opgezegd. Het is goed om te constateren, dat er weer wat vlees op de botten komt.

LEDENBESTAND/ CONTRIBUTIE

Bij de vereniging EHBO Noord-Brabant zijn 44 verenigingen aangesloten met een totaal van ongeveer 2500 mensen. Rayon 6 werd bij deze opgegeven, omdat de twee verenigingen zijn toegevoegd aan rayon 5. 

In rayon 4 zijn ook nog twee verenigingen. Hiervoor heeft het bestuur nog geen oplossing. Ze hoopt, dat er mogelijk weer verenigingen terug komen, nu alles in rustig vaarwater is gekomen. Tevens wordt er intensiever samengewerkt met andere koepels. Aan de leden is voorgelegd om de contributie iets te indexeren per 1 januari 2020. Men ging hiermee akkoord en dus wordt het dan € 4,50.

MEDEDELINGEN

Het bestuur wil volgend jaar voorstellen om het onderscheidingsreglement aan te passen, door geen onderscheid meer te maken in dames en heren insignes. De hangertjes bij de dames onderscheidingen zijn extra duur t.o.v. de heren insignes. Dit doet geen recht aan de inzet van beide geslachten.

Het bestuur heeft tevens besloten om de ingetrokken ANBI groepsbeschikking niet meer opnieuw aan te vragen.

Plaats een reactie