Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant Oktober 2018

Beste leden van koepel vereniging EHBO Noord-Brabant.

Zo op het eind van het jaar is het goed dat wij als bestuur nog iets van ons laten horen. Afgelopen maand hebben we geen vergadering gehouden en varen we gelukkig in een rustig water. Er zijn nog enkele facturen die gestuurd gaan worden. 

Helaas zijn er verenigingen die in bestuurlijke problemen komen. Vanaf 31 december 2018 heeft vereniging EHBO Langenboom haar vereniging opgeheven. We moeten constateren, dat landelijk dit ook vaker voorkomt. EHBO-vereniging Eersel heeft het lidmaatschap met ons per 31 december 2018 beĆ«indigd. We vinden dit jammer, maar respecteren het. 

We hebben uitvoerig gemaild met Pim de Ruiter over het Veldnorm gebeuren. Kleine evenementen en evenementen met minder dan tien eerstehulpverleners zullen niet alle regels hoeven te volgen wat voor grote evenementen wel gaat gelden. Voor meer informatie worden jullie verwezen naar de website van Veldnorm. Tot 31 december 2018 kunnen jullie nog digitale reacties geven. Er zou nog een overleg komen in januari 2019. 

De website van het Prins Hendrikfonds zal worden verbeterd, zoals al eerder is geschreven. Het beleidsplan 2019 is vastgesteld. 

De nieuwe voorzitter van de Koninklijke EHBO-vereniging is helaas kort na zijn aanstelling overleden. Zodra zij weer een nieuwe voorzitter hebben, zullen we daar als samenwerkende Koepels snel kennis mee gaan maken. 

Op zaterdag 30 maart 2019 willen wij onze algemene ledenvergadering houden. Wij als bestuur zullen jullie dan veel documenten gaan voorleggen, die afgetikt moeten worden. Ook zullen we dan komen met een definitieve rooster van aftreden van het bestuur en zoeken we nog steeds een secretaris. 

Er worden geregeld speldjes aangevraagd, maar van 40 jaar en meer hebben we niet. Hiervoor moeten jullie zelf een creatieve oplossing zoeken. 

Vanaf deze plaats wil ik eenieder namens het bestuur heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons het afgelopen jaar hebben gegeven. 

Wij willen jullie dan ook fijne feestdagen toewensen voor jullie en jullie naasten.  Ook wensen wij jullie alle goeds toe voor het jaar 2019 en vele fijne EHBO-diensten.  

Plaats een reactie