Reactie op Rode Kruis en evenementen

Beste verenigingen.

Afgelopen periode heeft u in de krant een artikel kunnen lezen over evenementen en hulpverlening van het Rode Kruis. Ook hebben ze het journaal gehaald. Graag had de projectleider van De Veldnorm Evenementenzorg aan het programma deel willen nemen, maar hij kon niet op tijd bij het programma zijn. Reden dat ik als voorzitter van onze vereniging graag een reactie wil geven op al dit gebeuren.

Wij als Koepels hebben pas nog een overleg met elkaar gehad over VNEZ [De Veldnorm Evenementenzorg]. Naar aanleiding van ons overleg hebben we aanvullende vragen gesteld aan de projectgroep VNEZ. Deze heeft zeer snel gereageerd. Eén van de vragen was hoe we de verenigingen gaan informeren over deze nieuwe regels. Hun reactie is:

De VNEZ moet gezien worden als een verbetering en versterking van de Zorg op evenementen. Voor de meeste verenigingen zal er namelijk niet zoveel veranderen. De Veldnorm is belangrijk om de verschillende rollen en verantwoordelijkheden vast te leggen, waardoor samenwerking bevorderd wordt. Daarnaast geeft de Veldnorm duidelijkheid over wie welke handelingen mag uitvoeren, wat belangrijk is voor de veiligheid van de zorgverlener.

Dit was en is een duidelijke uitleg van VNEZ. Uit de praktijk kan ik melden, dat soms EHBO-hulpverleningen te gemakkelijk worden afgedaan en niet altijd wordt gedacht aan een goede werkruimte. Met deze Norm kunnen de EHBO-verenigingen dit nu eisen van de zorgaanvrager. Veel verenigingen hebben dit wel geregeld via een afspraken overeenkomst en dus gaat voor hen nagenoeg niets veranderen. We hebben ook gesproken over de term kleine evenementen met een laag risico. Dit zijn uiteraard de evenementen voor de basis Eerste Hulpverlener, zoals we nu gewend zijn. Dit blijft en veranderd niet. Op dit moment wordt wel de Handreiking Publieksevenementen herzien door GGD/GHOR. Verder wordt geregeld, dat er een zorgcontact formulier moet worden bijgehouden. Wij als bestuur van Noord-Brabant gaan ervan uit, dat dit al gebeurd om zoals vereniging ook een overzicht te hebben van de behandelde gewonden. Kleine verwondingen zoals pleister plakken zou met een turflijst kunnen, maar alles wat meer is, moet worden genoteerd. De reden hiervan is, dat bij klachten, vragen of problemen teruggevonden kan worden. Dit zou je als patiënt natuurlijk ook graag willen. Dit formulier zou als kopie met de ambulance mee gegeven kunnen worden of aan een huisartsenpost, zodat zij dan direct weten wat ter plaatse is gedaan.

Registratie is dus goed zorgverlener schap, maar ook vooral ter bescherming van de eerstehulpverlener/zorgverlener zelf.

Deze gegevens zijn eveneens relevant voor statistiek, want hiermee kan de GHOR beter inschatten wat het risico is van een evenement en welke zorg nodig is. Ook de aanwezigheid van Eerste Hulpverleners kan hiermee aangetoond worden. Eventueel betere afspraken met de zorgaanvrager kan hiermee eveneens worden versterkt. Het archiveren dient door de Evenementen Zorg Organisatie Eerste Hulp zelf te gebeuren. Dit is voorgesteld om vijf jaar te zijn, maar mogelijk wordt dit zeven jaar gelijk met een financiële administratie. De VNEZ geeft het advies om een overeenkomst af te sluiten tussen evenementenorganisator en de zorgaanbieder. Dit wordt niet verplicht aldus de projectgroep. Veel zorgaanbieders [EHBO-verenigingen, die hulp aanbieden] hebben al voorwaarden gesteld voor aanvraag hulpverlening. Deze voorwaarden kunnen ook worden gezien als een overeenkomst tussen organisator en zorgaanbieder. In de VNZ wordt ook gesproken over een vrijwilligersovereenkomst. Dit is niet wettelijk verplicht, maar nu wel opgenomen als norm in deze Norm. Deze vrijwilligersovereenkomst kan eenmalig worden afgesloten. Op de website: https://vrijwilligerswerk.nl/vinden-binden/begeleidenis meer te vinden.

PROCEDURE VNEZ.

Dit jaar kan nog via internet gereageerd worden op het concept. Op 31 december 2018 sluit de reactie datum. Men kan alleen maar kleine wijzingen doorvoeren. De verwachting is, dat per 1 maart 2019 de VNEZ zal worden vastgesteld. Daarna zal worden afgestemd met IGJ over het handhaven van de Veldnorm.

—————————————————-

Heeft u naar aanleiding van deze mailing nog vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd mailen naar: voorzitter@ehbo-nbr.nl

Plaats een reactie