Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant Oktober 2018

Beste leden van koepel vereniging EHBO Noord-Brabant.

Graag houden wij jullie op de hoogte van de gaande ontwikkelingen.


RAYON VERGADERINGEN
De rayon vergaderingen zijn weer gehouden.
We kunnen zeggen, dat deze vergaderingen goed en constructief zijn verlopen met een grote opkomst van de verenigingen. Dit stimuleert het bestuur om hard aan de koepel te blijven werken.

Uiteraard zijn we nog steeds op zoek naar uitbreiding van bestuur en met name een secretaris. Hopelijk zijn er mensen onder u, die hiervoor belangstelling hebben.

Het bestuur komt in deze maand weer bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Ook gaat een afvaardiging naar het landelijk overleg van de vier Koepels in Eindhoven.


PRINS HENDRIKFONDS
Het bestuur van het Prins Hendrikfonds is weer op sterkte. Er zijn een nieuwe penningmeester en secretaris benoemd door de toezichthouders van dit fonds.

We hopen snel weer iets van hen te horen over de komende ontwikkelingen op het gebied van subsidieverstrekking aan de EHBO-verenigingen, die aangesloten zijn bij de Koepels.


PROCEDURES
In de rayon vergaderingen is gesproken over het verhaal procedure tegen het oude bestuur. Hierover bent u uitgebreid geïnformeerd met een mail bericht. Nagenoeg alle verenigingen zeggen, dit boekwerk af te sluiten en door te gaan op de ingeslagen weg. Wij zijn als bestuur blij met deze conclusie van de verenigingen.

De procedure om terugvordering van de boeken over de jaren 2016 en daarvoor tegen de oud penningmeester loopt nog. Hierover heeft de voorzitter binnenkort een gesprek met de advocaat. Wij betreuren, dat dit zo moet. Er werd wel een compromis aangeboden, als wij alles zouden aanleveren wat we hebben en alle gemaakte kosten van deze penningmeester zouden betalen. Op de eerste plaats hebben wij minder documenten dan de penningmeester zelf en uiteraard gaan wij hem niet betalen voor de door hem gemaakte kosten.

We kijken wel waar deze procedure gaat eindigen, maar jullie mogen weten, dat wij als bestuur hier niet blij mee zijn.


VELDNORM  EVENEMENTEN
Tijdens de rayon vergaderingen is vaak gevraagd naar hoe het gaat zijn, als EHBO-verenigingen geen hulpverlening meer doen of kunnen doen bij evenementen. Zo strak moet men het namelijk niet zien. Het gaat echt om grote evenementen, zoals b.v. Pinkpop of de Zwarte Cross. Jullie begrijpen dat hiervoor zeker ervaren eerstehulpverleners erbij nodig zijn, gezien de kennis van drugs. Op dit moment kunnen wij als bestuur geen nieuwe ontwikkelingen benoemen, maar zonder de basis eerstehulpverlener kunnen geen evenementen doorgaan en zijn jullie allemaal zeer belangrijk. Dat zal zeker zo blijven.

Zoals jullie weten komen er nieuwe richtlijnen om op te kunnen treden bij grote calamiteiten zoals het afknellen van aders. Dit zal worden voorbehouden aan zeer ervaren eerstehulpverleners, omdat het de nodige risico’s met zich mee brengt. Maar nogmaals, de basis eerstehulpverlener is en blijft belangrijk. Maak jullie daarover maar geen zorgen. Daar waar nodig zal het bestuur zich hiervoor inzetten bij alle overleg vormen waar dit besproken gaat worden.  


VERZEKERINGEN
Over dit onderwerp hebben jullie ook uitgebreide mails ontvangen en het is tevens besproken in de rayon vergaderingen. We hebben nu vier verzekeringen lopen en willen stoppen met de bestuurdersaansprakelijkheid. Er is nog nooit een beroep op gedaan en het kost ons zeer veel geld. We hebben jullie een oplossing aangeboden in de vorm van een bestuurdersconvenant, waarin afspraken naar elkaar in staan. Dit document is gecontroleerd door een jurist.

We willen graag in de komende ALV een besluit van de leden over dit voorstel van het bestuur en daarmee willen wij dit hoofdstuk afsluiten. Mogelijk gaan we nog wel naar een andere verzekeraar, waardoor onze premie iets lager wordt.


CONTRIBUTIE
Nog enkele verenigingen moeten de contributie van 2018 nog voldoen. Zodra dit snel gaat gebeuren kunnen we het boekjaar in december gaan afsluiten, zodat we jullie op de ALV alles kunnen aanleveren. Bedankt voor de medewerking.


 

Plaats een reactie