Alle aangesloten verenigingen zijn vrijgesteld van omzetbelasting

Wij hebben de vraag gekregen of EHBO verenigingen omzetbelasting plichtig zijn. Na consult bij de bond en bij de belastingdienst kan het bestuur bevestigen dat alle verenigingen die aangesloten zijn bij koepelorganisatie EHBO Noord-Brabant vrijgesteld zijn van omzetbelasting.

Hoe gaat dit in zijn werk? Op uw factuur aan uw opdrachtgever berekend u geen BTW. Tevens vermeld u op de factuur de volgende tekst.

“Vrijgesteld van omzetbelasting volgens. artikel 11, eerste lid, onderdeel f.”
“(Onderdeel f zijn aangewezen leveringen en diensten van sociale of culturele aard vrijgesteld van omzetbelasting)”

Een eventuele verdere omschrijving is niet noodzakelijk maar is wel toegestaan.

Plaats een reactie