Verzekeringen aangesloten Verenigingen

Hierbij het laatste nieuws omtrent verzekeringen voor de bij ons aangesloten verenigingen.

We hadden drie verzekeringen in de afgelopen periode, namelijk:

  1. Ongevallen collectief;
  2. Bestuurdersaansprakelijkheid;
  3. Rechtsbijstandverzekering.

Een hele belangrijke verzekering ontbrak, namelijk de AVB, aansprakelijkheidsverzekering bedrijven. Na een rondvraag bij jullie en de goedkeuring die is gegeven, hebben wij deze verzekering per 1 september 2018 afgesloten. In deze polis wordt expliciet de term vrijwilliger en het gebruik van de AED genoemd. Dit hebben wij als bestuur bedongen bij de maatschappij van Nationale Nederlanden.

In de laatst gehouden overleggen is gevraagd hoeveel verenigingen gebruik hadden gemaakt van de bestuurdersaansprakelijkheid. Dit werd negatief beantwoord, dus deze verzekering hebben we dan ook niet nodig. De verzekering kost ons ruim 2800 Euro per jaar en is de duurste polis die we hebben. Deze verzekering dekt niet de schade voor geschillen tussen bestuurders. We zullen jullie dan ook voorstellen op de komende algemene ledenvergadering om deze verzekering te laten vervallen. De polis loopt nog tot juni 2019. Een goede oplossing om problemen te voorkomen is een bestuursreglement c.q. financieel reglement te laten tekenen door alle bestuurders. Het gaat niet om het vertrouwen in elkaar maar om een zakelijke bintenis. Dit reglement is door Koepel EHBO Limburg getoetst.

Alle aangesloten verenigingen kunnen dus een beroep doen op nu nog vier verzekeringen, maar na 1 juni 2019 op drie verzekeringen, als de afschaffing van de bestuurdersaansprakelijkheid in de komende ALV wordt besloten.

Mochten over verzekeringen nog vragen zijn, dan kunt u altijd met mij contact opnemen.

Ik hoop met deze informatie de discussie van verzekeringen in onze Koepel af te sluiten.

Met vriendelijke groet,

Jan Koetsenruijter
Voorzitter vereniging EHBO Noord-Brabant.

Plaats een reactie