Van de bestuurstafel

Op 23 mei, 4 juli en 29 augustus 2018 is het bestuur van EHBO vereniging Noord-Brabant bij elkaar gekomen. Dit om lopende zaken op te pakken en te bespreken. Ook wordt er steeds gekeken naar de toekomst.

Tot op heden is de vacature voor secretaris niet definitief ingevuld.  zie ook https://ehbo-noordbrabant.nl/2018/04/28/vacature-secretaris/

De volgende bestuursvergaderingen zijn gepland op 29 oktober en 26 november 2018.

Het bestuur kan melden, dat er nog 48 verenigingen zijn aangemeld, maar dat enkele verenigingen hun verplichtingen van contributie nog niet zijn nagekomen. Als dit rond is zou het fijn zijn en kunnen we de financiën omtrent contributie over 2018 afsluiten. 

Omtrent verzekeringen kunnen we melden, dat we nu een volledig pakket hebben. Nadere toelichting zal worden gegeven op de komende rayon vergaderingen.

De materialen van EHBO vereniging Noord-Brabant zijn elders ondergebracht, zodat er geen opslag kosten meer zijn.

Gezien de verspreiding van verenigingen denkt het bestuur erover om samen met de aangesloten verenigingen te gaan kijken naar andere rayon indelingen, waardoor de reisafstanden korter kunnen worden. De aangesloten verenigingen zullen spoedig de uitnodiging voor de rayon vergaderingen ontvangen dan wel hebben deze pas gehad. Voor rayon 5 is dit op donderdag 13 september, rayon 3 op maandag 17 en rayon 1 op dinsdag 18 september 2018.

Als bestuur hopen wij jullie op één van deze vergaderingen te mogen begroeten.

Het bestuur.

Plaats een reactie