Vacature Secretaris

Voor het bestuur van onze vereniging EHBO Noord-Brabant zoeken we een

SECRETARIS

Met 60 aangesloten EHBO-verenigingen richt EHBO Noord-Brabant als koepel op het verbeteren van de kwaliteit van het werken door, voor en met vrijwilligers, staan we voor een sterke gezamenlijke belangenbehartiging en het ondersteunen van de bestuurders van lokale verenigingen.

Om de belangen zo goed mogelijk te behartigen wordt samengewerkt met andere Koepels in Nederland. Daarnaast heeft de Vereniging EHBO Noord-Brabant een zetel in de Raad van Toezicht van het Prins Hendrikfonds.

Profiel

De secretaris:

  • Heeft visie op de innovatie van vrijwillige inzet in de breedte van de sector en wil de vereniging in haar ontwikkeling verder brengen;
  • Heeft passende bestuurlijke ervaring;
  • Versterkt de voorzitter, als gezicht van de vereniging, in de profilering naar buiten;
  • Neemt het organisatiebelang en samenwerking als uitgangspunten, sluit aan op de visie van besturen van de vereniging en benut de krachten van andere bestuursleden;
  • Vormt samen met het dagelijks bestuur een krachtig team in de vereniging;

Leden van het bestuur moeten zich kunnen identificeren met de secretaris van de vereniging.

Omvang functie en taken

Het is een onbetaalde functie van een halve dag per week. Een benoemingsperiode is drie jaar en kan tweemaal worden verlengd.

  • Verzorgt de correspondentie van de vereniging;
  • Behandelt de inkomende en uitgaande post -, telefoon- en e-mail;
  • Organiseert en notuleert bij de bestuursvergaderingen [ongeveer zeven keer per jaar] en bij de algemene ledenvergadering in het voorjaar [jaarlijks].
  • Stelt het jaarverslag van de vereniging op;
  • Onderhoudt in overleg met de voorzitter contacten met de verenigingen en bezoekt deze al dan niet in samenwerking met de voorzitter;

Contact en reageren

Bent u onze kandidaat of wilt u een toelichting? U kunt dan een schriftelijke reactie sturen via e-mail naar de voorzitter Jan Koetsenruijter voorzitter@ehbo-nbr.nl.

Plaats een reactie