Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant Oktober 2017

Beste leden van koepel EHBO Noord-Brabant.
Het is weer even geleden, dat jullie iets van ons hebben gehoord en het is daarom goed weer met informatie te komen.

VERZEKERINGEN
We zijn nog in overleg met Meeus, want we ontdekken steeds weer opnieuw wat wel of niet goed is geregeld. We zijn een onderzoek gestart waarom de AVB [Aansprakelijkheid verzekering bedrijven] voor ons was vervallen sinds 1 januari 2016 en die van Limburg wel was doorgegaan. We hadden namelijk deze verzekering gezamenlijk. Daarnaast hebben we de polissen opgevraagd en gekregen. Op verzoek kunnen die worden gestuurd als daar belangstelling voor is.

Wel kunnen we al zeggen, dat een ongeval met een oefening niet werd gedekt door het VNG, zijnde vrijwilligers verzekering. Vaak werd hierna verwezen, maar je kunt haast niets met die verzekering. Wij als bestuur gaan voor de AVB om die opnieuw af te sluiten en mogelijk een andere verzekering te laten vervallen. De premies moeten wel op te brengen zijn, met steeds minder verenigingen. Hopelijk willen de verenigingen toch weer opnieuw lid worden bij ons. [Opmerking de Nationale Bond heeft nu geen verzekeringspolissen, dus weer een voordeel van onze Koepel]

Het genoemde Fonds was gekoppeld aan het Oranje Kruis. Vanaf heden is het geheel zelfstandig met een Bestuur, Raad van Toezicht (bestaat uit de voorzitters van de Koepel organisaties) en een College van deskundigen. Ieder jaar wordt ongeveer dertig duizend euro vrij gemaakt voor opleidingen als kader instructeur voor EHBO opleidingen of als Kader voor Lotus. Hiervoor moet men wel aan voorwaarden voldoen, zoals lid zijn van een Koepel. Diverse verzoeken waren afgewezen, omdat men geen lid meer was van een Koepel of het verzoek te laat was ingediend dan wel niet volledig ingevuld en voorzien van de nodige bijlagen. Alles is te vinden op hun website. Weer een voordeel van een Koepel organisatie.

Rayon vergaderingen
De vergaderingen in rayon 1, 3 en 5 hebben plaats gevonden. In de rayons 4 en 6 is dit niet geweest, omdat er nog maar weinig verenigingen lid zijn. Tevens zou men kunnen aanschuiven bij rayon 3 of 5. Het bestuur is nog druk aan het inventariseren hoeveel verenigingen nu nog lid zijn, omdat het leden CRM niet meer is aangepast sinds 1 december 2016. We willen vragen of u daaraan mee zou willen werken. Wel kan gezegd worden, dat de opkomst in de rayon vergaderingen goed was. In die bijeenkomsten heeft het bestuur haar handel en wandel uitgelegd en waarom zij bepaalde besluiten heeft genomen. Dit werd door de aanwezige verenigingen goed ontvangen.

Kwartaalverslag van onze financiën.
In onze laatste ALV is beloofd per kwartaal een verkort financieel verslag te presenteren, om op die manier vinger aan de pols te houden.

Inkomsten:
Tot 31 augustus 2017 hebben we € 20.330 aan inkomsten.
Onze inkomsten komen van de contributies. We hebben nog geen goed zicht op de aangesloten verenigingen.

Opname van spaarrekening:
Begin van dit jaar is er door de vorige penningmeester € 4500,- van de spaarrekening overgemaakt naar de lopende rekening, hierdoor is het spaarvermogen afgenomen tot circa € 3000,-
Er was geld nodig om nog openstaande facturen te betalen. Daarom geeft het balans overzicht geen negatief saldo, maar wederom is onze reserve weer gekrompen.

Uitgaven:
De uitgaven dit jaar tot 31 augustus zijn:
€ 20.022.

De grootste kosten posten zijn:
de verzekeringen € 7599,–;
de ALV vergaderingen € 3512,–;
de aanschaf jubileum speldjes € 4307,– (Deze speldjes kunnen de leden aanschaffen en is dus een voorraad post)
Overige kosten zijn bankkosten, administratie e.d.

Met hopelijk geen onverwachte kosten meer zullen we net in de rode cijfers komen, maar nog wel met een positief saldo op de bank.

Commissie van onderzoek.
Het bestuur heeft een goed gesprek gehad met deze commissie. Men is bezig aan een eind rapportage en deze zal spoedig aan verenigingen en bestuur worden aangeboden. Men zal komen met aanbevelingen, die aan de ALV zullen worden voorgelegd.

Extra ALV
Op verzoek van de commissie wordt een extra ALV belegd op

Zaterdag 9 december 2017, tussen 10.00 – 12.30 uur.
Deze vergadering zal worden gehouden in gemeenschapshuis De Ster, De Houtert 6 in 5094 GN Lage Mierde.

In deze vergadering zal de commissie haar verslag doen. Het bestuur en de commissie zullen dan ook voorstellen om het boekjaar 2016 af te sluiten, zodat wij met een nieuwe start verder kunnen gaan. Daarnaast is de vaststelling van het boekjaar belangrijk om onze ANBI status te behouden, wat nu tijdelijk is geschorst. Dit hebben we moeten doen op verzoek van de belastingdienst, die ons hiermee steeds lastig bleef vallen. Heeft de ANBI een meerwaarde wordt weleens gevraagd. Het grote voordeel is, dat bedrijven bij giften belasting kunnen terugvorderen. Een ander groot voordeel is voor de aangesloten verenigingen om voor een zeer lage prijs het programma Microsoft te mogen gebruiken en te downloaden met daarbij diverse gebruikers mogelijkheden. Hier ligt wel het grootste voordeel van de ANBI status, want het kost geen geld alleen een summiere boekhouding op de website plaatsen van je eigen vereniging of die van Koepel Vereniging EHBO Noord-Brabant.

LOEK overleg
Op dinsdag 7 november 2017 heeft de voorzitter overleg met andere landelijke Koepels. Daarin wordt bekeken waarin we iets voor elkaar kunnen betekenen, zoals verzekeringen of een uitgebreid EHBO boek.

Voor meer informatie en reactie van de Koepel Vereniging EHBO Noord-Brabant kunt u een mail sturen naar secretariaat@ehbo-nbr.nl

Plaats een reactie