Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant Mei 2017

Beste leden van koepel EHBO Noord-Brabant.
Het is weer even geleden, dat jullie iets van ons hebben gehoord en het is daarom goed weer met informatie te komen.

VERZEKERINGEN
Regelmatig is tijdens de algemene ledenvergaderingen gevraagd hoe het nu precies zit met onze verzekeringen. We zouden goed en voor alles zijn verzekerd. Een van onze leden is zo vrij geweest dit jaar contact te zoeken bij Meeus omtrent onze verzekeringen. Naar aanleiding hiervan is op 20 april 2017 een gesprek geweest bij Meeus op het kantoor met een afvaardiging van ons bestuur. Uit dit gesprek kwam naar voren, dat wij als Koepel drie verzekeringen hebben, namelijk:

  1. Bestuurdersaansprakelijkheid;
  2. Ongevallenverzekering voor blijvend letsel en overlijden;
  3. Rechtsbijstandsverzekering

In dit gesprek werd ons duidelijk dat er geen goederen verzekering is en ook is er geen aansprakelijkheid verzekering.  In de bestuursvergadering van woensdag 17 mei 2017, heeft het bestuur besloten om de onder 1 en 2 genoemde verzekeringen aan te houden. Daarnaast heeft iedereen een aansprakelijkheid verzekering van het Oranje Kruis bij een geldig EHBO-diploma, maar hierop kan alleen een beroep op worden gedaan als een Eerste Hulpverlener aansprakelijk wordt gesteld voor zijn handelen. Alléén de individu en alleen bij directe hulpverlening. Dus niet de vereniging en ook niet bij oefenavonden of op weg naar de lessen. Verder zit er natuurlijk ook een hoge eigen risico aan vast.

Op verzoek van het bestuur is contact gezocht met Centraal Beheer, de verzekeringsmaatschappij van het VNG. In dit gesprek werd duidelijk, dat eerst werd gekeken naar de eigen WA, dan naar de organisatie waar iemand lid van is en dan pas als vangnet kan de vrijwilliger terecht bij deze vrijwilligers verzekering. Ook hier geldt dus, dat de vereniging niet is verzekerd.

Een casus moet het duidelijk maken. Tijdens een oefenavond valt iemand van de brancard en heeft daarbij verwondingen opgelopen. De vereniging wordt aansprakelijk gesteld. Helaas gaat dan de vrijwilligersverzekering niet op en ook die van het Oranje Kruis niet. Reden dat wij als bestuur daarvoor een gezamenlijke aansprakelijkheidsverzekering voor jullie willen afsluiten. Je bent dan dus NIET dubbel verzekerd, zoals vaak wordt geroepen.

Zowel het Oranje Kruis en de vrijwilligersverzekering zijn alléén voor het individu en niet voor de verenigingen. Laat dat vooral duidelijk zijn.

Verder gaan we met Meeus in gesprek voor een Koepel korting. Wij willen namelijk als Koepel geen inboedelverzekering afsluiten maar dit aan de verenigingen zelf overlaten. Maar wij willen wel kijken of we hiervoor een korting kunnen bedingen.

De rechtsbijstand is alleen maar van toepassing op het verhalen van zaken, waarvan men de opdracht niet goed is nagekomen, buiten het bestuur om. Een meerwaarde is dan niet aanwezig om deze verzekering dan ook te hebben. De huidige polis is niet van toepassing voor een rechtsbijstand bij bestuur geschillen. Dergelijke processen moeten we ook niet willen.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je die altijd stellen aan het secretariaat.

Instructeur worden kan met sponsor.
Mogen wij u een vraag stellen? Als u op straat loopt en u ziet een muntje liggen, bukt u dan om het op te rapen? Zo kunt u als afdelingsbestuur ook een mogelijkheid “vinden” voor uw vereniging en uw leden. Er zijn in het verleden verenigingen geweest die de weg hebben weten te vinden naar de subsidiepot van Stichting Prins Hendrikfonds. Dit maakt het mogelijk dat een lid van uw vereniging gesubsidieerd de opleiding tot docent Eerste Hulp kan volgen. Daarbij staat de vereniging wel garant voor het geval de cursist de opleiding niet afmaakt. Maar uiteraard maakt u als bestuur een zorgvuldige keuze als u maximaal één iemand gaat aanmelden. Langs deze weg wordt het mogelijk om als vereniging te voorzien in een nieuwe docent. Meldt u zich dan ook tijdig aan. De spelregels staan op de website van het Fonds.

Er is vorig jaar in september in het bestuur van het Prins Hendrik Fonds ook gesproken of op gelijke wijze en voorwaarden de opleiding tot LOTUS-instructeur [niet: de opleiding tot lotus] te subsidiëren. Daar is in de vergadering van februari 2017 positief op beslist. Het heeft dus zin om daartoe een verzoek in te dienen. Zorgt u ervoor dat tijdig het verzoek wordt ingestuurd. Sluitingsdatum van het Fonds voor dit jaar is 1 juli 2017.

Goederen van EHBO Noord-Brabant.
Op dit moment heeft onze vereniging nog diverse goederen in voorraad liggen. Nog ruim 130 schrijfmapjes A5 van Guusje campagne. Zo ook nog 60 schrijfmappen A4. Daarnaast nog ruim 200 T-shirts met opdruk in verschillende maten. Daarnaast nog wat kleine attenties. Verder hebben we een complete geluidsinstallatie, met headsets, boxen en microfoons. Het bestuur wil aan de verenigingen vragen wat zij hier mee moet doen. U kunt per mail reageren aan het secretariaat.

Kwartaalverslag van onze financiën.
In onze laatste ALV is beloofd per kwartaal een verkort financieel verslag te presenteren, om op die manier vinger aan de pols te houden. We hebben alles in een balans gezet, wat als bijlage bij deze nieuwsbrief is gevoegd.

Inkomsten: Onze inkomsten komen van de contributies, helaas hebben nog niet alle verenigingen aan deze verplichting voldaan.

Opname van spaarrekening: Er was geld nodig om nog openstaande facturen te betalen.

Daarom geeft het balans overzicht geen negatief saldo, maar wederom is onze reserve gekrompen.  Voor meer gegevens wordt verwezen naar de bijlage van de nieuwsbrief, welke is verzonden aan de verenigingen.

Commissie van onderzoek.
Deze mensen zijn nog volop bezig met hun werk. Men hoopt met de zomer hun rapport klaar te hebben. Wel heeft het bestuur en de commissie verschil van mening omtrent de onderzoeksopdracht. Het nieuwe bestuur heeft al een paar keer gevraagd voor een gesprek wat tot op heden is genegeerd. Dit wordt door het huidige bestuur als zeer spijtig ervaren.

Andere Koepels
Op dit moment heeft de voorzitter overleg met verschillende Koepels om te kijken naar samenwerking. Ook is de voorzitter druk bezig om het LOEK overleg weer meer gestalte te geven, omdat wij als Koepels allemaal hetzelfde nastreven, namelijk: ”er zijn voor de eerste hulpverlener en daarbij goede randvoorwaarden te schapen.“

Plaats een reactie